Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Skolens målsætning

Otterup Realskole er en fri, selvejende skole, der modtager elever fra 0. til 9. klasse og giver undervisning inden for gældende lovs rammer.

Skolen tilbyder afgangsprøve efter 9. klasse.

Skolens ledelse og lærere søger i samarbejde med elever og forældre at gøre skolen til en arbejdsplads, hvor eleverne udvikler sig alsidigt, og hvor der skabes rammer for:

  • at eleverne erhverver sig såvel boglige kundskaber som praktiske færdigheder og derigennem får mulighed for at planlægge og udforme deres fremtid.
  • at eleverne får mulighed for at udfolde sig kreativt og musisk for derved at få et middel til at udtrykke sig og udvikle evnen til at opfatte tingene omkring sig og får større bevidsthed omkring sig selv.
  • at eleverne får mulighed for at samarbejde i grupper, evt. på tværs af klasser, og være med i et fællesskab, hvor de får lært at kende sig selv og får lært at tænke selvstændigt og kritisk.
  • at eleverne får lært at respektere de demokratiske grundregler og traditioner, det danske samfund bygger på.

 

Lærerne lægger i deres undervisning op til:

Der appelleres til det personlige og medmenneskelige ansvar og den enkeltes pligtfølelse.

  • at der bliver plads til den enkelte elevs udfoldelse så eleven føler, at der er brug for hende/ham.
  • at der kaldes på elevernes kræfter og initiativ.
  • at eleverne bevarer lysten til at arbejde og yde en selvstændig indsats.

Skolen finder det naturligt, at den enkelte elev ved skoleforløbets afslutning får vurderet sin præstation i forhold til givne undervisningsmål, hvorfor det tilstræbes, at så mange som muligt går op til de afsluttende prøver.

Målet er at gøre eleverne til helstøbte, harmoniske mennesker, der er udrustede til at klare tilværelsens udfordringer og tilskikkelser.