Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Det gode samarbejde

 

Skolen forventer (forældre)

 

o  At forældrene møder op, når de indkaldes, med mindre der er en helt særlig grund.

o  At forældrene deltager positivt i problemløsning omkring klassen - både sammen med skolens ansatte og de andre forældre i klassen.

o  At forældrene tager medansvar for at eleven får lavet lektier, møder til tiden m. v.

o  At forældrene bakker op omkring skolens ordensregler og det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet, rusmidler m. v.


 

Skolen forventer (elever)

 

o  At eleven møder positiv og accepterer, at lærerne i højere grad bestemmer.

o  At eleven arbejder sammen med de andre elever i klassen for et godt fællesskab.

o  At eleven arbejder sammen med de andre elever i klassen for et godt læringsmiljø.

o  At der laves lektier.

o  At der er en god omgangstone.

o  Mobning og trusler accepteres ikke.