Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Priser

 

SFO priser fastsættes for et år ad gangen og er pr. 1/1 2018 som følger:

 

Mini SFO 2018

kr. 1.840,00 pr. måned

 

SFO

Morgenpasning kr. 402,00

Eftermiddagspasning kr. 1.640,00

Begge kr. 2.041,00

 

Der er mulighed for at søge økonomisk tilskud

Der forefindes søskenderabat som i den kommunale ordning: Fuld pris for dyreste barn, halv pris for øvrige. 

Hvis du har børn i kommunal pasning og børn hos os, er det os der giver søskenderabatten.

Det er muligt at søge fripladstilskud til SFO løbende, dvs. ved ændring af din økonomi vil du have mulighed for at søge om fripladstilskud gennem hele skoleåret og ikke kun en gang om året.

Fordelingsnøgle til SFO  (klik på link - se fripladsskala 2018)

 

Næste prisregulering pr. 1. januar 2019