Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Samlet evaluering

 

De faglige test

Samlet set viser testene, at eleverne på Otterup Realskole har et fint fagligt niveau gennem skoleforløbet. Især i slutningen af skoleforløbet ved de afsluttende prøver kan vi se, at eleverne klarer sig over gennemsnittet.

I nogle få nationale test scorer eleverne ikke så højt som forventet i forhold til de standardiserede prøver, hvor de klarer sig rigtig pænt.

Det kan muligvis skyldes, at de nationale test afholdes op til ½ år før de afholdes i folkeskolen. Det kan betyde at nogle emner, der testes i, endnu ikke har været gennemgået.

Årsagen til det tidlige tidspunkt er Undervisningsministeriets ordning med Frie skolers frivillige brug af nationale test.

Resultaterne bruges til at overveje om undervisningen er optimal i forhold til den enkelte elev. Er der eventuelt tale om en eller flere elever med særlige vanskeligheder, der har brug for ekstra opmærksomhed.

 

Kreativitet

Vores eleverne oplever meget andet, end at sidde ved en computer og med bøger. Der arbejdes kreativt mange timer om ugen i billedkunst, musik, håndarbejde i SFO’en og når der arbejdes med optræden. Det kan være til morgensang i emneuger eller ved mere traditionsbundne arrangementer.

Skoleårets første af den type var skolekomedien, hvor de to 9.ende klasser præsterede en enestående forestilling i Otterup Hallen. I december stod 3. klasse på scenen med et hyggelig nissespil, og et par dage før var koret på gulvet til det traditionsrige Lucia. I marts var det børnehaveklassens tur til at imponere publikum med en fin opsætning af ”Spørge Jørgen”. Lige nu øves der til forårskoncert, hvor musikholdene og koret vil optræde.

SFO’en arrangerer hvert år en fernisering, hvor eleverne viser nogle af de flotte ting, de har fået lavet i årets løb.

 

Det er skolens overbevisning at eleverne gennem skoleforløbet stimuleres til at udvikle og bruge deres kreative evner.