Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Hvad laver bestyrelsen?

Der er bestyrelsesmøde 1 gang om måneden og udvalgene (økonomi-, bygnings-, ansættelses- og fundraising/PR udvalget) mødes efter behov.

 

Dagsordenen har typisk følgende punkter:

  • Orientering fra ledelsen og lærerrådet.
  • Budgetkontrol / regnskab. Skolens regnskab gennemgås og godkendes i overensstemmelse med undervisningsministeriets krav. (D.v.s. vi vedtager og følger et budget i løbet af året, fastsætter forældrebetaling og godkender årsregnskabet, som fremlægges af revisor for bestyrelsen).
  • Orientering / godkendelse om personaleforhold ( kurser, orlov m.m.)
  • Orientering / godkendelse angående timefordeling ( hvor mange timer de enkelte klasser har i hvert fag ). Her sker løbende ændringer for at følge ministeriets krav.

Herefter har vi nogle punkter om aktuelle emner, som her omtales under de enkelte udvalg.

 

Økonomiudvalget

Budgetlægning herunder besluttes den samlede sum til indkøb af undervisningsmaterialer, finansiering / drift af ejendommene, nyanskaffelse af inventar og personaleomkostninger.

 

Bygningsudvalget

Årlig udvendig og indvendig bygningsgennemgang, skolegård og legeplads med bygningssagkyndig samt forslag til renovering eller nybyggeri.

 

Ansættelsesudvalget

Udvalget deltager i udvælgelse, samtaler og ansættelse i faste stillinger, som lærer og pædagog.

 

Fundraising/PR udvalget

Udvalget står for at indsamle penge (sponsor aftaler) og promovering af skolen udadtil.