Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Otterup Realskole 14. juni 2018 

Bestyrelsens årsberetning 

Elevtal

På nuværende tidspunkt er der 244 elever fordelt på 0. til 9. klasse, og vi har en fyldt mini-SFO med 20 børn.

Vores skole kan på nuværende tidspunkt have 278 elever, efter at vi har hævet klassekvotienten for 4., 5. og 6. klasse til 22 elever.

 

Personale

Vi har måttet sige farvel til Else Marie Søndergaard, der er gået på efterløn. I den forbindelse har det været nødvendigt at ansætte en ny lærer, og i godt samarbejde med skolens ledelse, har vi ansat Maia Cæcilie Hagelsøe.

Bestyrelsen, ledelsen og repræsentanter fra personalet var igennem en ansøgningsrunde af høj kvalitet, inden vi traf vores valg. Tak for et godt samarbejde.

 

Bygninger og investering

Renoveringer

Renoveringen af skolen har haltet de senere år. Vi har ikke haft plads til gennemgribende renovering, pga. manglende klasselokaler. Dette blev heldigvis løst sidste år da, vi tog Jernbanegade 32, Overbygningen, i brug. Vi er derfor gået i gang med nogle lidt større renoveringer, hvor P2 og P3 har stået først for og er nu blevet totalrenoveret og gjort større, så der i P2 er plads til 22 elever, og i P3 er plads til 20 elever.

Planen er at fortsætte renoveringen efter en helhedsplan for hele skolen, og at renoveringerne udføres som større opgaver, efter hvad økonomien tillader.

 

Ny bus

Den gamle bus var ved at være slidt op og levede ikke længere op til de gældende sikkerhedsregler, der er derfor blevet investeret i en ny bus, som blev taget i brug i november.

 

Selvevaluering

Selvevalueringen kører videre som den har gjort tidligere. Den bliver løbende udført af ledelsen og medarbejderne. Modellen, som er udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening og godkendt af Undervisningsministeriet, er hele tiden under udarbejdelse, så den passer til undervisningsministeriets krav.

Det betyder, at vi fortsat ikke har en tilsynsførende tilknyttet til skolen.

 

Mål for skolen

Vores mål for skolen er, at vi tilstræber en belægningsprocent svarende til 94% for    0. - 6. klasse og 85% for 7. – 9. klasse, af de pladser, der er til rådighed. Vi ligger i øjeblikket på hhv. 93,8% og 81,1%, hvilket er under vores målsætning, men der arbejdes på at få fyldt 0.,1. og 7. klasse op.

Skolen tilstræber at 99% af de planlagte lektioner gennemføres. I 2017 var gennemførelsesprocenten 99,73%.

 

Regnskab

Revisor Erik Pedersen vil gennemgå skolens regnskab. Bestyrelsen har på et møde i starten af april fået gennemgået regnskabet i detaljer.

Skolen kommer ud af 2017 med et resultat på +30.657 kr. og en egenkapital på 5.383.066 kr. Bestyrelsen finder likviditeten tilfredsstillende.

 

Samarbejde

Sammen skal vi skabe den bedste skole for eleverne. Dette gøres ved et positivt samarbejde med forældre, pårørende, personale og andre samarbejdspartnere, der alle er med til at skabe en god skoles hverdag og fremtid.

 

Afslutning

Til slut vil jeg sige TAK til alle jer, der gør en indsat for skolen, og som er med til at skabe trygge rammer for eleverne og styrke deres skolegang.

Tak til bestyrelsen for deres medansvar og for at træffe de rigtige valg for skolen.

 

 

Brian Simonsen

Bestyrelsesformand