Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Otterup, den 14. juni 2018

 

Skolelederens årberetning 

Siden sidste forældrekredsmøde er der sket meget på Otterup Realskole. Denne beretning vil primært omhandle det pædagogiske område.

 

Personale

I forbindelse med sommerferien gik Else Marie Søndergaard på efterløn. Else Marie har været ansat på skolen i næsten 4 årtier. Skolen har meget at takke Else Marie for, og jeg glæder mig over, at hun en gang imellem tager sig tid til at kigge forbi til en kort snak.

Til at afløse Else Marie ansatte vi Maia Cæcilie Hagelsøe. Maia kom fra en stilling på en jysk folkeskole og bidrager i høj grad med sin viden og erfaring.

 

Ny bus

I løbet af 2017 købte skolen en ny bus. Den tidligere var ved at være godt slidt, og det var et stort ønske, at have en bus, der havde seler, og som var godkendt til at kunne køre helt ind i Odense by.

En sådan skolebus skal i sagens natur have et navn, og den skal udsmykkes. Alle elever fik mulighed for at komme med navneforslag og forslag til udsmykning. Det gav rigtig mange tegninger som et lille udvalg kunne arbejde videre ud fra. Bussen kom (igen) til at hedde Realekspressen og udsmykningen bliver sat på i den nærmere fremtid. Jeg glæder mig meget til at se det færdige resultat.

Det er vigtigt for vores skole at eleverne inddrages i beslutninger, og jeg håber at mange elever vil kunne genkende en lille smule af deres forslag på den færdige bus.

 

Filmprofilskole

Vores deltagelse som filmprofilskole er kørt videre det forgangne år. Med Jakob Husted som koordinator har vi fortsat vores samarbejde med flere forskellige filmprofessionelle. Der er nu noget fedt i at se eleverne arbejde sammen med professionelle folk, der f.eks. har være med til at lave Game of Thrones.

Film blev også temaet på personalets årlige pædagogiske weekend. At lave film kræver masser af forståelse og samarbejde, hvilket er vigtige komponenter at arbejde med, når vi sammen skal drive god skole. At de selv arbejdede med film gav også en del af det pædagogiske personale blod på tanden til at arbejde med film sammen med børnene. Så jeg er spændt på at se, hvad der kan komme ud af det.

 

Ekstra elever

Fra sommer 2017 har der været mulighed for at have 22 elever i 4. til 6. klasse. Det har betydet, at der på de årgange er kommet nye elever til. Vores elever og vores personale har været rigtig gode til at tage imod de nye.

Nogle af Otterup Realskoles kendetegn er nærhed og tryghed, og derfor er det ikke målet at Otterup Realskole skal blive ved med at vokse. 22 elever i klasserne er fortsat ikke mange, og med de muligheder det kan give for at lave andre pædagogiske tiltag, kan det netop være med til at øge fagligheden og trygheden.

 

Lejrskoler

Skolen prioriterer at vores elever kommer ud i verden på lejrskole. I skoleåret 2017/18 er der planlagt at 5. klasse skal til Ribe, 3. klasse er lige nu på Vikkelsø, 7. klasserne har sammen været på Bornholm og 8. klasserne er lige kommet hjem fra Edinburgh. Det er fantastisk at kunne sende vores unge mennesker ud i verden og vide, at de er gode repræsentanter for skolen, samtidig med at de udvikler sig.

 

It-rygsæk og ordblinde indsats

For noget tid siden blev der stillet en ny og forbedret ordblinde test til rådighed for skolerne. En af skolens store mantraer er tidlig indsat, og det tager vi alvorligt. En større del af vores elever konstateres ordblinde. De tilbydes alle hjælpemidler og undervisning i at bruge dem. Poul Nielsen er skolens koordinator på dette område, og han kan rådgive og støtte både elever og lærere. Desuden er skolen med i et netværk om netop brugen af ordblindes hjælpemidler, og inden længe vil der hertil skolen komme skolefolk fra helle landet for at drøfte dette.

 

Digitale platforme

Siden sommer 2017 har vi forventet at elever fra 6. klasse til 9. klasse selv medbringer PC eller lign. Det betyder, at vi i langt højere grad gøre brug af webbaserede læringsmidler. Dette stille krav til vores trådløse netværk, som skal kunne håndtere mange brugere på samme tid. Det har i perioder givet nogle udfordringer, men vi har brugt en del ressourcer på at løse disse, så det nu fungere fornuftigt.

Et fungerende netværk er bare uhyre vigtigt, også i betragtning af at flere af afgangsprøver er blevet digitale.

 

Opdateret terrorplan og brandinstrukser

I det forgange år har vi udfærdiget og gennemgået en beredskabsplan i tilfælde af terror med skolens personale. Jeg tror aldrig, man vil blive klar til at sådan noget sker, men det at tale om det og have en plan kan være med til, at der handles mere rationelt, hvis situationen skulle komme.

Vi har desuden opdateret vores brandinstrukser og afholdt en brandøvelse som gav anledning til små justeringer. Hvor er det dejligt, at se vores elever gå seriøst til opgaven og alle fra 0. klasse til 9. klasse var hurtigt ude af bygningerne. Vi vil forsætte med at afholde brandøvelser på skolen, og hermed en opfordring til at tale med jeres børn, når vi gør det, for selv om det bare er en øvelse, så kan det godt sætte nogle store tanker i gang.

 

Antimobbestrategi

Med skoleåret begyndelse blev det lovpligtigt for skolen at have en antimobbestrategi på skolens hjemmeside. Skolen har hele tiden haft en sådan strategi, men det gav anledning til at få den drøftet og tilrettet så den var mere aktuel. Vi accepterer ikke mobning, og jeg er glade for det værdifulde samarbejde vi har med vores forældre, når vi en gang imellem støder på noget uhensigtsmæssigt. Sammen skaber vi den bedste skole.

 

X:it

Skolen er i indeværende skoleår år med i X:it. Skolens 7. klasser er med i programmet, men indsatsen kræver inddragelse af hele skolen.
X:IT er Kræftens Bekæmpelses rygeforebyggende indsats til grundskoler. X:IT er sat sammen af tre blokke, der sammen kan holde unge røgfri:

- Røgfri skole
- Undervisning
- Røgfri aftaler og forældreinddragelse

Det er forældrenes ansvar at opdrage deres børn, men skolen har et ansvar for hvordan eleverne påvirker hinanden i skoletiden, derfor er skolen røgfri.

 

ICILS

For ganske nylig var en del af 8. klasses eleverne med i et forskningsprogram, der undersøger elevernes datalogiske tænkning. Det er vigtigt for skolen, at være med til at skabe endnu bedre rammer for at drive skole i Danmark, derfor prioriterer vi at deltage i forskellige undersøgelse. I uge 22 følges projektet op af undervisningsobservation, og der vil kommer en forsker og følge undervisningen i en af 8. klasserne hele ugen.

 

Mini-SFO

D. 1. marts var det 10. gang vi tog imod et nyt hold mini – SFO’er, i år en fuld klasse.  Vi har efterhånden fået lavet et rigtig godt koncept, hvor vi kører med 3 ugers planer og faste temaer, og der arbejdes bl.a. med Legeøen, som er et sprogligt læringsredskab, hvor sprog, lyde og remser leges ind. Legeøen lægger op til Hop om bord, som børnene senere stifter kendskab med i børnehaveklassen. Vi har i Mini-SFO ekstra fokus på børnenes trivsel. Der tales meget om venskaber, ny og gl. venner, hvordan er man en god ven osv. 

 

SFO

I SFO´en lagde vi hårdt ud fra skolestart med at fejre Regnbuens 25 års jubilæum i august. Hele skolegården og boldbanen var pyntet og alle SFO´ens ansatte var klædt ud som sigøjnere. Der var som sædvanligt stor opbakning fra børn, søskende og forældre. Det var en skøn dag med en masse boder, som 9b. stod for - en stor tak til 9.b. Derudover var der popcorn og slush ice maskiner, hoppeborg og det helt store hit var rodeotyren. Forældrene havde bagt kager til vores store kaffe og kagebord.

Vores lektiecafe’ fungerer stadig godt og bliver flittigt benyttet af børn, som enten er fast tilmeldt af deres forældre, eller andre der bare gerne vil være fri for lektier, når de kommer hjem.

Til forskel fra de forgangne år har vi i år næste fuldt hus i Solstrålen. Vi har stadig fokus på, at der er lidt andre tiltag og ture ud af huset for Solstrålens børn.

I det forgangne år har Regnbuen traditionen tro været på koloni, 2 dejlige dag med plads til fordybelse i Stenderuphagelejren ved Kolding fjord, samme sted som i år. Vi er dog på udkig efter et ny koloni-sted, da vi er lidt udfordret på, at vi ikke kan være i bussen alle sammen.

Sommerhygge blev afholdt ved Fuglsang i det vildeste regnvejr. Få, men meget engagerede børn, søskende og forældre var mødt op og vi havde en super hyggelig aften.

Juledisco var atter en succes med stor tilslutning, masser af pizzaer, sodavand, godteposer, sanglege og diskodans til et rigtig diskotek. Tusinde tak til Helle og Allan Lindstrøm fordi de igen i år ville lægge tid og diskotek til.

 

Selvevaluering

Skolen er selvevaluerende, hvilket betyder at vi ikke har nogen tilsynsførende. I stedet skal vi løbende sætte fokus på forskellige elementer af skolens drift. Hvilke fokus punkter, vi skal have, er bestemt ud fra selvevalueringsmodellen, som er udarbejdet af Danmarks Private Skoler og godkendt af Undervisningsministeriet. Til at samle trådene i skolens selvevaluering, har vi Jakob Husted som koordinator. I indeværende skoleår har vi bl.a. fokus på ”Elevernes videre forløb i uddannelsessystemet”. Som en del af dette fokusområde valgte vi for et par år siden at tilkøbe ekstra vejledning til vores 9. klasses elever, således at alle kan modtage en grundig uddannelsesvejledning fra skolen UUO-vejleder.

Beskrivelser af skolens selvevaluering kan tilgås via skolens hjemmeside.

 

EU's persondataforordning

EU's persondataforordning har vi arbejdet en del med i år, da den træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen styrker den enkeltes ret til egne data. Det betyder, at skolen fremover skal være bedre til at oplyse om, hvad skolen skal bruge de indhentede oplysninger til, og hvordan man kan trækker evt. samtykker tilbage.

 

Samarbejde og Social kapital

De sidste par år har der været sat ekstra fokus på samarbejdet i personalet. Der er ændret i teamstrukturen, og der er blevet bedre mulighed for fagligt samarbejde på tværs af klasser. I øjeblikket arbejde hele personalegruppen med Social Kapital. Ved arbejdet med Social Kapital sætter vi fokus på tillid, retfærdighed og samarbejde. De primære ressourcer på en skole som vores en den menneskelige og den relationelle. For mig er det vigtigt, at fortsætte med at styrke dette, da det vil kunne løfte skolen endnu mere.

 

Her til sidst vil jeg sige

Tak til alle ansatte for en stor og engageret indsats for at få projektet Otterup Realskole til at lykkes.

Tak til bestyrelsen for et stort og samvittighedsfuldt arbejde, som også i det forgangene år har krævet en del arbejdstimer.

Ligeledes tak til revisor, OR-79 og til alle forældre og elever.

Vi går igen et spændende år i møde. Og jeg glæder mig til et samarbejde med skolens elever, forældre, ansatte og bestyrelsen, hvor vi sammen kan finde løsninger til de opgaver og udfordringer, der måtte komme.

 

 

Steffen Eriksen

Skoleleder