Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Skilsmissegruppe

                                                                                                                                                                                               Otterup d. 9.aug.2016

Kære børn og forældre på Otterup Realskole

 

Her på Otterup Realskole er det vigtigt for os, at børn trives og har det godt, og vi ønsker at være en aktiv medspiller i deres hverdag og udvikling.

Skilsmisser er en af de udfordringer, som mange familier møder i dag – en tredjedel af alle børn i Danmark oplever, inden de er fyldt 18 år, at deres forældre går fra hinanden, og det sker selvfølgelig også på Otterup Realskole, desværre. For mange børn og unge er familiebruddet forbundet med sorg og mange tanker. Uanset om skilsmissen har været skånsom eller konfliktfyldt, så viser erfaringer, at børnene tumler med spørgsmål, som de kan have rigtig god glæde af at få delt med andre børn i et trygt og neutralt rum.

Samtalegrupperne er tænkt som et forebyggende tilbud, hvor børnene kan opleve sig set, hørt og forstået i forhold til deres familiesituation. Der er ikke tale om terapi, men skolen ønsker at give børnene mulighed for at sætte deres livssituation ind i et større perspektiv, sætte ord på tanker og følelser og give dem konkrete redskaber til at tackle det, de tumler med. Erfaringer viser, at børn lærer meget af at spejle sig i jævnaldrende, og i at møde andre børn, der har oplevet noget lignende, så de kan bidrage til, at barnet ikke føler sig ’alene’, ’forkert’ eller ’unormalt’.

Sidste år gennemførte vi hold for drenge fra 2. kl til 4. kl og et pigehold fra 5. til 7. kl, begge hold med stor succes. Vi ønsker fortsat at tilbyde børn med skilte forældre at deltage i en samtalegruppe, hvor de får mulighed for at dele deres tanker og følelser omkring bruddet med andre jævnaldrende børn i samme situation.

Deltagelse i samtalegruppen er gratis, og det er et frivilligt tilbud, som man kun deltager i, hvis man har lyst. Samtalegruppen vil blive afholdt af undertegnede, Linda Pedersen, som de fleste af jer kender fra SFO’en, og i kendte rammer, nemlig Regnbuen. Der er tavshedspligt i børnegruppen, hvilket betyder, at der ikke bliver fortalt personlige oplysninger videre til andre – hverken til skoleleder eller forældre.

Gruppen vil mødes 6-8-10 gange, efter behov, hen over efteråret og vinter i Regnbuen. Hver gruppesamling varer ca 1,5 time, og her vil også blive tilbudt en bid mad og noget at drikke under gruppens møde. Tilbuddet om deltagelse i en samtalegruppe henvender sig til alle børn med skilte forældre, uanset om skilsmissen er aktuel eller ligger mange år tilbage. Det er også uanset om voksne syntes det er en god skilsmisse og med regelmæssig kontakt mellem barnet og begge forældre, derfor kan jeres barn stadig have behov for en neutral person og andre børn at spejle sig i.

 

Hvis I har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er I meget velkomne til at kontakte Linda Pedersen direkte i Regnbuen, eller via skolens intra.

 

Med venlig hilsen

 

Linda Pedersen

 

  Formålet med møderne:

  • At skabe et frirum for børnene til at få sat ord på tanker og følelser.
  • At høre hvad andre børn gør og tænker i samme situation.
  • At barnet bliver bedre rustet til at klare fremtidige udfordringer som skilsmissebarn i en omskiftelig hverdag i skole, hjem og måske i/med en ny familie.