Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Selvevaluering

 

På skolens forældrekredsmøde 25. april 2012 besluttedes det, at Otterup Realskole gik over til selvevaluering som tilsynsform.

 
Skolen følger herefter Danmarks Privatskoleforenings selvevalueringsmodel sikrer, at en skoles evaluering kan give skolens forældrekreds og bestyrelse samt Kvalitets- og tilsynsstyrelsen mulighed for at vurdere, om skolen lever op til de centrale krav i friskolelovens § 9 a, stk. 1.
 
1. Skolens profil og samlede undervisningstilbud.
2. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen.
3. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse.
4. Elevens alsidige personlige udvikling.
5. Frihed og Folkestyre.
6. Tilbud om undervisning i 10. klasse.
7. Støtteundervisning.
8. Dansk som andetsprog.
9. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet.
10. Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisningen.
11. Samlet vurdering og handleplan.