Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Retningslinjer for klassekvotient og venteliste på Otterup Realskole

Gældende fra 1. august 2017

 

 

Klassekvotient

Otterup Realskole lægger vægt på den nære relation mellem skolens personale og elever. Dette styrkes bl.a. ved, at skolen har besluttet, at der maksimalt må være 20 elever i hver klasse fra 0. til 3. klassetrin. Fra 4.-9. klassetrin gælder der et maksimum på 22 elever i hver klasse.

Den fastsatte klassekvotient kan dog fraviges af pædagogiske grunde. F. eks. kan det være nødvendigt, at en af skolens elever skal gå et klassetrin om. Ved en sådan beslutning vil skolens ledelse foretage en konkret vurdering, som også vil indeholde modtagerklassens situation.

 

Ventelistekriterier

Ved ventelister i klasserne er kriterierne som følger:                                                      

 

Søskende

Søskende på ventelisten har fortrinsret for andre på ventelisten.

Fortrinnet gælder børn på samme folkeregisteradresse og søskende som har fælles forældre, mor eller far, men ikke nødvendigvis samme folkeregisteradresse.

NB. Det skal bemærkes, at der kun ydes søskendemoderation til børn på samme folkeregisteradresse.

 

Dreng/pige

Det tilstræbes, at der er en ligelig fordeling af drenge og piger i klassen.

I 0. til 3. klasse træder reglen i kraft ved 13/7 således, at 14/6 bør undgås.

I 4. - 9. klasse med højst 22 elever træder reglen i kraft ved 14/8 således, at 15/7 bør undgås.

 

Anciennitet

Ancienniteten beregnes som antallet af dage efter barnets fødsel, man er tilmeldt ventelisten.

Herved stilles alle lige - også de børn, der er født sidst på året.

De tre kriterier træder i kraft i denne rækkefølge:

 

1. Søskende

2. Kønsfordeling

3. Anciennitet

 

Udsat skolestart

Hvis et barn har fået tilbudt en plads, men skal have udsat skolestart til året efter, er man sikret en plads det følgende år.

 

Aktiv/passiv

Man kan vælge at stå som passiv på ventelisten. Man vil i givet fald først komme i betragtning, efter at man har kontaktet skolen for at ændre status til aktiv.

 

Kriterierne afgør, hvornår en elev kan komme til optagelsessamtale. Det er skolelederens afgørelse, om eleven kan optages.