Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Skolepengene fastsættes for et år ad gangen og er pr. 1/8 2018:

Bhkl. - 4. kl. kr. 1.335 pr. måned.

5.kl. - 7. kl. kr. 1.454 pr. måned.

8.kl. - 9. kl. kr.1.513 pr. måned.

 

Skolen sørger for elektroniske ordbøger.

 

Skolepengene indbetales på et FI-kort - eller, hvad skolen helst ser, via bankernes betalingsservice,

hvilket sparer både skolen og de enkelte hjem for portoudgifter.

 

Skolepenge
 
Skolepenge betales forud og opkræves den første i hver måned. Der betales for 12 måneder om året.
 
Udover skolepenge vil der være egenbetaling forbundet med enkelte ture og lejrskoler.
 
Det er en forudsætning for elevens skolegang på Otterup Realskole, at skolepenge og øvrige udgifter forbundet med skolegangen betales retmæssigt.
 
Gebyr ved for sen betaling 200 kr.
 
 
 
Indmeldelse
 
Det er en forudsætning for indmeldelse, at opskrivningsblanketten er udfyldt korrekt.
 
Ved indmeldelse forpligter man sig til leve op til, og følge, skolens værdigrundlag og regelsæt.
 
 
 
Udmeldelse
 
Udmeldelse af Otterup Realskole kan ske øjeblikkeligt, men der skal betales skolepenge for løbende måned samt den følgende måned.
 
Der bliver opkrævet skolepenge for juli måned med, når en elev udmeldes af skolen med udgang af et skoleår.
 

 

Depositum

Depositum ved opstart i 0. klasse modregnes ved første skoleopkrævning. Ved fortrydelse tilbagebetales depositum ikke.

Evt. spørgsmål i forbindelse med indbetaling af skolepenge bedes rettet til skolens kontor.

 

Næste prisregulering sker pr. 1. august 2018

 

Søskendemoderation gælder for søskende på skolen med samme folkeregister adresse:

Vær i øvrigt opmærksom på, at

Barn nr. 2 fra samme familie betaler 75 % af de normale skolepenge.

Barn nr. 3 fra samme familie betaler 50 % af de normale skolepenge.

Barn nr. 4 fra samme familie betaler 25 % af de normale skolepenge.

Barn nr. 5 fra samme familie er gratis.

 

Der er mulighed for at søge fripladstilskud

Det er muligt at søge fripladstilskud til skolepenge og SFO hvert år til august.

Fripladstilskuddet kan højest udgøre 25 % af henholdsvis skolepenge og SFO.


Skolen udsender en besked om, at det er tid til at ansøge om fripladstilskud i august måned hvert år.

Vi sender ansøgningerne videre til Fordelingssekretariatet i september.

Herefter har Fordelingssekretariatet et par måneder til at behandle ansøgningerne og fordele tilskuddet ud til de forskellige skoler.

Skolen får besked i december måned om hvem og hvor meget ansøgerne har fået tildelt.

Skolen fordeler herefter tilskuddet ud over de resterende 7 måneder for skolepenge og 6 måneder for SFO. (jan-juni/juli).


Fordelingssekretariatet vurderer ansøgningerne ud for det foregående indtægtsår.


Se i undermenuen øverst i toppen til venstre under Fordelingsnøgler til SFO og Skolepenge
 

 

SFO priser fastsættes for et år ad gangen og er pr. 1/1 2018:

 

Mini SFO kr. 1.840 pr. måned.

 

SFO 2018

Morgenpasning kr. 402,00

Eftermiddagspasning kr. 1.640,00

Begge kr. 2.041,00

 

Friplads

Der forefindes søskenderabat som i den kommunale ordning: Fuld pris for dyreste barn, halv pris for øvrige. 

Hvis du har børn i kommunal pasning og børn hos os, er det os der giver søskenderabatten.

Der er også mulighed for økonomisk friplads.

 

Se eventuelt skema for beregningsgrundlag øverst i venstre hjørne.

 

Næste prisregulering pr. 1. januar 2019