Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

SFO Regnbuen

 

SFO Regnbuen er for elever i 0.kl og 1.kl og alle elever er garanteret en plads.

Derudover danner SFO’en også ramme for vores Mini-SFO.

Adressen er Vestergade 7

Telefon 63 82 11 66

ÅbningstiderFerieplan 

 

Vores pædagogiske tanker og aktiviteter

Vi bestræber os på, at børnene altid møder engagerede, nærværende og autentiske voksne med smil på læben. Vi lægger stor vægt på, at det er børnenes fritid og forsøger at skabe de bedste rammer for denne. Det er vigtig for os, at ALLE børn får mulighed for at: udvikle sig, finde sin egen rolle, turde stå frem, sige til og fra, bliver set og hørt, forsøge sig, lære, engagere sig, være social, skabe relationer på tværs af årgange, respektere andre og lære at se egen andel.

Planlægningen af vores daglige aktiviteter varierer fra uge til uge. Vi arbejder ud fra månedsplaner, hvor aktiviteterne er beskrevet og lagt ud på intra. Vi forventer naturligvis, at forældrene læser vores aktivitetskalender og nyhedsbreve og bakker op om disse. De fleste aktiviteter er et tilbud. Der er både selvvalgte og voksenstyrede aktiviteter.

Vi tilbyder kreative værksteder i mange afskygninger: Boldspil, busture, fødselsdage, juledisco, julegaveværksteder, fernisering, årstidsbestemte aktiviteter, motorik, fastelavn på skolen, sommerfest, Pc-rummet, legetøjsdage, det grønne område, wellness, filmdage, udedage, båldage, forældrecafe og børnemøde. På børnemøderne får børnene mulighed for, at komme med deres ønsker til kommende aktiviteter, ture ud af huset, indkøb af nye ting/spil og vi tager div. problemstillinger/dilemmaer op. Derudover er der til hvert møde et planlagt emne (voksenstyret) som vi debatterer.

Vi har hvert år 3 dages koloni for alle SFO-børn i 0.- 1.- 2. og 3. klasse.

 

Samspillet/samarbejdet mellem SFO og skole

Her på skolen vægter vi trivsel og det gode samarbejde imellem børn, lærer og pædagoger. Pædagoger og lærer afholder teammøder og pædagogerne deltager i forældresamtaler i indskolingen en gang årligt. Vi har et godt tværfagligt samarbejde og ser hinandens forskellige syn på det enkelte barn som en force, til stor gavn for barnet. Endvidere har vi pædagoger ansat i skoledelen som støtte og assistere i undervisningen.

 

Målrettet indsats overfor elever med særlige behov

Vi er deltagende i møder, hvis der er børn med særlige behov, så vi er klædt på til at hjælpe det enkelte barn.

 

Samspillet/samarbejdet mellem SFO og forældre

Et godt samarbejde imellem forældrene/pædagoger er altafgørende for det enkeltes barns trivsel. Den daglige kontakt med forældre ved afhentning er med til at vedligeholde den gode kontakt. Det er meget vigtigt for os, at alle forældre ved, at de til hver en tid kan henvende sig, hvis der er omstændigheder vedrørende barnet/familien vi bør vide.

 

Socialisering/ trivsel

Vi er meget opmærksomme på, at der ikke er nogen børn som går alene. Vi gør meget ud af at lave legerelationer. Vi er altid på banen med at hjælpe, hvis børnene ikke selv kan løse deres konflikter. Trivsel er alles ansvar! Både pædagogernes, børnenes og forældrenes.

 

Håndtering af mobning

Vi har nultolerance overfor mobning!

Vi griber ind, så snart vi hører om mobning. Taler med implicerede parter, og hvis det fortsætter inddrager vi naturligvis forældrene. Her forventer vi forældreopbakning til at nå et fælles mål, nemlig at vi ikke tolerer mobning på skolen. Vi gør meget ud af, at tale med børnene i de situationer. Der er vigtigt at barnet ser sin egen andel, hvad kunne de have gjort anderledes, og vi gør barnet bevidste om deres egen adfærd. Er et barn udenfor, ikke deltagende i fælles lege mv., gør vi ligeledes en indsats til at hjælpe det indenfor i legen, hvis han/hun ønsker det. Ovenstående i fællesskab med skoledelen og forældre, hvis det er nødvendigt. Forældre får naturligvis besked med det samme, hvis vi oplever at deres barn ikke trives eller er udenfor.

Skolens mobbepolitik

 

Lektiecafe

Alle kan deltage i lektiecafe. Det er frivilligt og ligger i 6. lektion fra mandag til torsdag. Ønsker nogle forældre, at deres barn deltager nogle bestemte dage pga. sport, fritid, så bedes de meddele dette til os. Vi har en liste, hvor vi sender børnene der SKAL. Ønsker børnene selv at deltage, er de altid velkommen. Der er altid en voksen fra SFO’en tilknyttet lektiecafeen.

Gældende regler i Lektiecafe 

 

Inddragelse af krop, bevægelse og sundhed

Vi er dagligt på legepladsen, i salen, eller på det grønne område. Vi tager på busture til skov og strand, hvor børnene har mange muligheder for at bruge kroppen. Boldbanen bliver flittig brugt til fodbold, stikbold osv. og der er rift om vores mooncars.

Vores holdning til sundhed er, at de enkelte forældre fint har styr på, hvad der skal med i børnenes madpakker. I SFO’en holder vi to fødselsdage pr. måned, en for drengene og en for pigerne. Det er børnene selv der vælger menuen og lidt slik. Efterfølgende kan børnene vælge diverse lege ude eller i salen.

 

Voksenorienteret og børns selvvalgte aktiviteter

 Vi laver ugeplaner hvor der er forskellige tilbud til børnene, som de kan deltage i det omfang, de er interesseret. Der er også aktiviteter hvor de skal deltage, såsom bustur, fødselsdage og julegavefremstilling.