Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

SFO Solstrålen

 

SFO Solstrålen er for elever i 2. og 3 kl. og alle elever er garanteret en plads.

Adressen er Tværgade 2.

Telefon 30 62 11 66

Åbningstider og Ferieplan

 

Vores pædagogiske tanker og aktiviteter

I Solstrålen vægter vi børnenes samvær, nærvær og demokrati meget højt. Dette i samspil med, at vores børn er ældre, mere selvhjulpne og derfor får mere medbestemmelse, selvstændighed, ansvar og friere rammer end i Regnbuen.

Med friheden følger naturligvis også et større ansvar for egne handlinger og refleksion over disse. Børnene har derved mere indflydelse i deres hverdag i SFO’en, årets aktiviteter og ture ud af huset.

Løbende aktiviteter kunne være: Fodboldbane, kreative værksteder, Lego teknik, wellness, gymnastiksalen, fødselsdage, bordtennis, det grønne område, julegaveværksteder, juledisco, sommerpicnic, børnemøder, fastelavnsfest på skolen, fernisering, brug af: Pc, PlayStation og Wii, div. turneringer mm. Derudover har vi hvert år 3 dages koloni, for alle SFO børn i 0.- 1.- 2. og 3. klasse.

I hverdagen lægger vi vægt på motorik og bevægelse i SFO’en og at alle børn kommer ud hver dag efter spisning. Vi benytter gymnastiksalen næsten alle dage, det grønne område, spiller bold, kører mooncars og leger i skolegården på tværs af årgange. Planlægningen af vores daglige aktiviteter, varierer fra uge til uge og vi arbejder ud fra månedsplaner, hvor aktiviteterne er beskrevet og lagt ud på intra. Vi forventer naturligvis, at forældrene læser vores aktivitetskalender og nyhedsbreve og bakker op om disse.

De fleste aktiviteter er et tilbud. Der er både selvvalgte aktiviteter og voksenstyrede.

I Solstrålen bestræber vi os på, at børnene altid møder engagerede, nærværende og autentiske voksne med smil på læben.

 

Samspillet/samarbejdet mellem SFO og skole

Her på skolen vægter vi trivsel og det gode samarbejde imellem, børn, lærer og pædagoger. Pædagoger og lærer afholder teammøder og pædagogerne deltager i forældresamtaler i indskolingen en gang årligt. Vi har et godt tværfagligt samarbejde og ser hinandens forskellige syn på det enkelte barn som en force, til stor gavn for barnet. Endvidere har vi pædagoger ansat i skoledelen som støtte og assistere i undervisningen.

 

Målrette indsats overfor elever med særlige behov

Vi er deltagende i møder, hvis der er børn med særlige behov, så vi er klædt på til at hjælpe det enkelte barn.

 

Samspillet/samarbejdet mellem SFO og forældre

Et godt samarbejde imellem forældrene/pædagog er altafgørende for det enkeltes barns trivsel. Den daglige kontakt med forældre ved afhentning er med til at vedligeholde den gode kontakt. Det er meget vigtig for os, at alle forældre ved, at de til hver en tid kan henvende sig, hvis der er omstændigheder vedr. barnet/familien vi bør vide.

I takt med at børnene bliver ældre, mere modne og selvstændige og måske selv går eller cykler hjem efter SFO, har vi mindre kontakt til forældrene. Ud fra børnenes voksende selvstændighed, vores trygge rammer og et godt samspil fra forældrene, begynder børnene selv at kunne tage vare på deres daglige færden: aftaler, tasker, tøj og andet.

 

Socialisering/trivsel

I Solstrålen bruger vi meget tid på at tale om hvordan skoledagen er gået. Hvad har I lært? Har det været en god dag? Har der været nogen konflikter? osv. Vi får talt tingene igennem og af den vej forsøge på at mindske konflikterne.  

Derudover vægter vi ligeledes at planlægge fælles aktiviteter med Regnbuen så vi også udvikler fællesskaber på tværs af årgangene.

Børnenes øgede selvstændighed gør også, at vi ind imellem beder dem prøve at løse egne konflikter, mens vi følger børnene på sidelinjen. Vi hjælper børnene til at være opmærksomme på egen adfærd, andel, hjælpsomhed og ansvarlighed i samspil med de andre børn.

Trivsel er alles ansvar! Både pædagogernes, børnenes og forældrenes.

 

Håndtering af mobning

Vi har nultolerance overfor mobning!

Vi griber ind, så snart vi hører om mobning. Taler med implicerede parter, og hvis det fortsætter inddrager vi naturligvis forældrene. Her forventer vi forældreopbakning til at nå et fælles mål, nemlig at vi ikke tolerer mobning på skolen. Vi gør meget ud af, at tale med børnene i de situationer. Der er vigtigt at barnet ser sin egen andel, hvad kunne de have gjort anderledes, og vi gør barnet bevidste om deres egen adfærd.

Er et barn udenfor, ikke deltagende i fælles lege mv., gør vi ligeledes en indsats til at hjælpe det indenfor i legen, hvis han/hun ønsker det. Ovenstående i fællesskab med skoledelen og forældre, hvis det er nødvendigt. Forældre får naturligvis besked med det samme, hvis vi oplever at deres barn ikke trives eller er udenfor.

Skolens mobbepolitik 

 

Lektiecafe

Alle kan deltage i lektiecafe. Det er frivilligt og ligger i 6. lektion fra mandag til torsdag. Ønsker nogle forældre at deres barn deltager nogle bestemte dage pga. sport, fritid, så bedes de meddele dette til os. Vi har en liste, hvor vi sender børnene der SKAL. Ønsker børnene selv at deltage, er de altid velkommen. Der er altid en voksen fra SFO’en tilknyttet lektiecafeen.

Gældende regler i Lektiecafe 

 

Inddragelse af krop, bevægelse og sundhed

Vi er dagligt på legepladsen, i salen, eller på det grønne område. Vi tager på busture til skov og strand, hvor børnene har mange muligheder for at bruge kroppen. Boldbanen bliver flittig brugt til fodbold, stikbold osv. og der er rift om vores mooncars.

Vores holdning til sundhed er, at de enkelte forældre fint har styr på, hvad der skal med i børnenes madpakker. I SFO’en holder vi to fødselsdage pr. måned, en for drengene og en for pigerne. Det er børnene selv der vælger menuen og lidt slik. Efterfølgende kan børnene vælge diverse lege ude eller i salen.

 

Voksenorienteret og børns selvvalgte aktiviteter

Vi laver ugeplaner hvor der er forskellige tilbud til børnene, som de kan deltage i det omfang de er interesseret. Der er også de aktiviteter hvor de skal deltage, såsom bustur, fødselsdage og julegavefremstilling.