Billedet på sidehoved
 • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Mini-SFO

 

Førskolen på Otterup Realskole kaldes i daglig tale ”Mini-SFO”

Mini-SFO’en deler om eftermiddagen hus med vores SFO Regnbuen, eleverne i 0. og 1. klasse.

 

Perioden er fra 1. marts og frem til sommerferien.

 

Adressen er Vestergade 7

Telefon 63 82 11 66

Åbningstider og Ferieplan 

 

Vores pædagogiske tanker

Vores primære mål i Mini-SFO’en er at skabe positive forventninger hos det enkelte barn i overgangen fra børnehavebarn til skolebarn.  

Vi modtager børn fra mange forskellige børnehaver i både store og små grupper, andre børn kommer helt alene. Derfor er vi ekstra opmærksomme på at skabe de bedste rammer for trivsel og at ALLE børn og forældre skal føle sig taget godt imod. Børnene skal hurtigt føle tryghed og fortrolighed ved de nye klassekammerater, de nye voksne og i det nye miljø. Vi kontakter alle de repræsenterede børnehaver for en overleveringssamtale vedrørende det enkelte barn.

Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barns personlige kompetencer og bygger videre på disse gennem støtte, leg og læring.  

Vi bestræber os på, at børnene altid møder engagerede, nærværende og autentiske voksne med smil på læben.

 

 

I hverdagen vægter vi at

 

 • Det enkelte barn bliver mødt med omsorg og respekt.
 • Det gode samarbejde børn, forældre og pædagoger i mellem.
 • Indbyde jer forældre til en modtage- og en evalueringssamtale, hvor vi sammen drøfter barnets kompetencer og evt. udfordringer, som vi i fællesskab skal være særlig opmærksomme på og støttende omkring.
 • Arbejde ud fra en 3 ugers aktivitetsplan med mange varierende temaer, aktiviteter og ture ud af huset.
 • Anvende ”Legeøen” som er et sprogligt materiale der understøtter bogstavsystemet i børnehaveklassen.
 • Introducere børnene til skoleverdenen, bl.a. ved at børnene har timer i børnehaveklassen.
 • Alle lærer at skrive deres navn, række hånden op og vente på tur.
 • En struktureret og genkendelig hverdag.
 • Arbejde med sprog, tal, bogstaver og begreber.
 • Får afprøvet egne og andres grænser, fundet egen rolle i fællesskabet.
 • Det enkelte barn føler sig set, hørt og har medindflydelse.
 • Børnene får lyst til at engagere sig og gøre sin medindflydelse gældende.
 • Børnene udvikler empati, sociale relationer gennem fri leg, som naturligvis er en stor del at Mini-SFO.
 • Fremme børnenes motorik, kreative sider og deres fantasi.
 • Alle har et ansvar for gruppens trivsel, både børn, forældre og pædagoger.
 • Børnene motiveres til at skabe venskaber på tværs af klasser, kulturelle og sociale forskelle.
 • Gennemgående temaer venner: Nye og gamle venner - hvordan er man en god ven - hvornår er man ikke en god ven.
 • Mini-SFO er IKKE skolestart.

 

 

Håndtering af mobning

Vi har nultolerance overfor mobning!

Vi griber ind, så snart vi hører om mobning. Taler med implicerede parter, og hvis det fortsætter inddrager vi naturligvis forældrene. Her forventer vi forældreopbakning til at nå et fælles mål, nemlig at vi ikke tolerer mobning på skolen. Vi gør meget ud af at tale med børnene i de situationer. Der er vigtigt at barnet ser sin egen andel, hvad kunne de have gjort anderledes, og vi gør barnet bevidste om deres egen adfærd. Er et barn udenfor, ikke deltagende i fælles lege mv., gør vi ligeledes en indsats til at hjælpe det indenfor i legen, hvis han/hun ønsker det. Ovenstående i samarbejde med skoledelen og forældre, hvis det er nødvendigt. Forældre får naturligvis besked med det samme, hvis vi oplever at deres barn ikke trives eller er udenfor.

Skolens mobbepolitik