Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Karaktergennemsnit

 

Skolen finder det naturligt, at den enkelte elev ved skoleforløbets afslutning får vurderet sin præstation i forhold til givne undervisningsmål, hvorfor det tilstræbes, at så mange som muligt går op til de afsluttende prøver.

Der er obligatorisk tysk og fysik/kemi.
 
Vi har årsprøver i 8. klasse i dansk, matematik, fysik/kemi, geografi, biologi samt projektopgave. 
 
I 9. klasse er der to årlige terminsprøver i de skriftlige fag, hvor der kan aflægges afgangsprøve, FSA.
 
Eleverne får standpunktskarakterer to gange årligt fra 7. klasse.
 
Der henvises til skolens karakterer på undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Statistik
Skolens karaktergennemsnit
Skolens karakterfordeling